בתהליך..המתן בבקשה.

מ.תלת מימד / שירותים

הדרכה לתלת מימד

הדרכות אישיות על יצור ותפעול המדפסת תלת- מימד וציוד נלווה.
ליצור אובייקטים איכותיים לחיסכון בחומר פלסטיק ובזמן הדפסה בהתחייבות.
תמיכה ועזרה בפרויקטים ובפיתוח טכנולוגי בעזרת מדפסת תלת מימד.
הדרכה/בניית מודלים ודגמים שונים להדפסה לצרכים שונים .

מוטי מנשה תלת מימד

מדפסות תלת מימד