בתהליך..המתן בבקשה.

מאמנת להגשמה

אירועים

האירועים שלי אני משתתף

מיכל רוזנשטיין -מאמנת צעירים להגשמה

אימון וסדנאות התפתחות אישית...