בתהליך..המתן בבקשה.

מאמנת להגשמה / שירותים

פגישת מיקוד והבהרה

פגישה חד פעמית לקבלת בהירות בנושא ממוקד שחווית בו תקיעות או חוסר החלטה.

מיכל רוזנשטיין -מאמנת צעירים להגשמה

אימון וסדנאות התפתחות אישית...