בתהליך..המתן בבקשה.

גיליה משולם

תיק עבודות

תגובות

גיליה משולם ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש

עסקים מומלצים בתחום