בתהליך..המתן בבקשה.

גיליה משולם / שירותים

אבחון על ידי מודל

2 פגישות בהן הארגון ייבחן על פי מודל, בתום המפגש השני יועלו מסקנות בעל פה

תגובות

גיליה משולם ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש

עסקים מומלצים בתחום