בתהליך..המתן בבקשה.

גיליה משולם / שירותים

אבחון ארגוני

5 פגישות בהן ייבחן ויאופיין הארגון,
בתום המפגשים יוצגו המסקנות וכן המלצות

תגובות

גיליה משולם ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש

עסקים מומלצים בתחום