בתהליך..המתן בבקשה.

ד"ר טלי שימקין - טיפול רגשי אישי לנשים / סרטונים

חוות דעת קרימינולוגית בהליך פלילי לבית משפט - הרצאה ביום עיון של הסנגוריה הציבורית

ההרצאה ניתנה ביום עיון של הסנגוריה הציבורית מחוז דרום ביום 3.3.20 בפני עורכי דין פנימיים וחיצוניים.

הרצאה עוסקת בעריכת חוות דעת קרימינולוגית בהליך משפטי פלילי לצורך הקלה בענישה, שיקום בעת ההליך הפלילי וחיבור למוסדות שיקום בקהילה.

עורך הסרטון אוהד רמתי

תגובות

ד"ר טלי שימקין .. קרימינולוגית קל...

טיפול רגשי אישי לנשים במשבר...