בתהליך..המתן בבקשה.

טלמור טהר כנען - מדריכת טרילותרפיה

שירותים

תודה שחשבת עליי...

תודה שחשבת עליי והפנית אליי לקוח (גם אם לא יצאה עסקה)

סדרת פגישות פרטניות

בסדרת המפגשים יקבל המודרך (אצלנו זה מודרך ולא מטופל) כלים ייחודיים שיאפשרו לו לפתור את הדילמה / הבעיה / הנושא איתם הגיע למפגשים.
הכלים האלה מפילים אסימונים מובילים לתובנות ולבהירות ומשפרים גם תחומים אחרים בחיים. התהליך הוא של 10 מפגשים (אפשר יותר אם רוצים).

סדנאות

סדנה בנושא מסויים במהלכה ייחשפו המשתתפים לאחד מהכלים של הטרילותרפיה. יגלו איך הכלי הזה יכול לעזור להם ולסביבתם וישתתפו במדיטציה שתתקיים במהלך הסדנה.

מעגל שיח של חכמת המזרח

מעגל שמשכו שעה וחצי.
במהלכו נקרא ביחד את אחד מפרקי הספר חכמת המזרח, נבדוק היכן אנו פוגשים את עצמנו בעקבות קטע הקריאה ונעשה מדיטציה.

טלמור טהר כנען

מדריכת טרילותרפיה ומנחת מעג...