בתהליך..המתן בבקשה.

הרצאה סודות ותובנות-שי קאופמן

סרטונים


  1. טעימה מתוך הרצאה: תובנות מתוך הסודות ששינו את חיי


  2. מה אמר צביקה קרוכמל, כשיצא מהרצאה של סודות ותובנות-שי קאופמן


  3. מה אמר צפי הרפז, כשיצא מהרצאה סודות ותובנות-שי קאופמן

שי קאופמן

מרצה-סודות ותובנות