בתהליך..המתן בבקשה.

אבי אשכנזי יועץ מס ובודק שכר מוסמך

שירותים

הצהרת הון

הצהרת הון לעוסקים פטורים ועוסקים מורשים

הנהלת חשבונות לחברות

שרותי הנהלת חשבונות לחברות עד מאזן

הנהלת חשבונות לעצמאיים

שרותי הנהלת חשבונות לעוסק מורשה ועוסק פטור

בודק שכר

בהתאם לסעיף 41(א) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2012​ (להלן – החוק) אדם המבקש לקבל תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך יגיש בקשה לשר או מי שהשר הסמיך לעניין זה.
על המבקש לצרף לבקשתו מסמכים המעידים על קיום התנאים למתן תעודת הכרה שנקבעו בחוק ובתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), תשע"ז-2017.

חשב שכר

הכנת משכורות לחברות ועצמאיים

אבי אשכנזי

יעוץ מס וחשבונאי בכיר