בתהליך..המתן בבקשה.

בית נדיר - נפגשים עם הלב / שירותים

קורס NLP Practitioner

קורס משנה חיים, 20 מפגשים המקנים את כלי ה-NLP כולל הסמכה בינלאומית של ארגון HNLP.
נקורס מועבר בבית נדיר בשיתוף פעולה עם מכללות יוזמות להצלחה
הקורס מתקיים בבית נדיר- מרכז למידה, צמיחה וקרבה בפרדס חנה.

ענת נדיר

ענת נדיר - מנחה, מרצה ומנה...