בתהליך..המתן בבקשה.

אדווה-ימים של שקט ייעוץ זוגי ואישי / שירותים

ייעוץ זוגי

תהליך ייעוץ זוגי שבמהלכו מתקיימים הן מפגשים זוגיים והן מפגשים פרטניים עם כ"א מבני הזוג.
מומלץ במצבי שחיקה, מתח, ליקויים בתקשורת הזוגית, מצבי משבר ותחושת חסר במערכת הזוגית.
מתייחס לסדרה של 5 מפגשים.

ורדה אליעזר- יועצת זוגית ואישית

ייעוץ זוגי ואישי