בתהליך..המתן בבקשה.

הדי שקד טיפולי מגע במים וטסו

מטפל במגע במים ומורה מוסמך ...