בתהליך..המתן בבקשה.

מעבר למילים - המרכז לתקשורת מעצימה / שירותים

הרצאת "כוחה של מילה"

הרצאה המלמדת תקשורת מכוונת ומתמרנת, הורדת התנגדויות ושבירת חסמים.
בהרצאה תלמדו דרכים חלופיות למילים היוצרות התנגדות ויוצרות חסמים בינינו לבין הסביבה ואף בינינו לבין עצמנו.
למה מילה אחת מרימה מחסומים, לעומת מילה אחרת, שיוצרת מפתח זהב הפותח כל מחסום קיים?
כיצד המוח מתרגם מילה ואיך ניתן בשינוי מילה אחת לשנות שיחה שלמה.
הרצאה מרתקת מלאה דוגמאות ודרכים לשנות את השיח היומי שלנו.

איילה כהן

הרצאות, סדנאות, ימי עיון וה...