בתהליך..המתן בבקשה.

עדנה סבטני / שירותים

הכנת דוחות שנתיים לעצמאי - עוסק מורשה ועוסק פטור

הכנת הדוח השנתי למס הכנסה והגשתו
הכנת דוח רווח והפסד לשנה
טיפול ברכוש הקבוע
חישוב הכנסה חייבת לשנה וקביעת תשלום/החזר מס
בדיקת הדיווחים למע"מ ולביטוח לאומי

עדנה סבטני רואת חשבון

ראיית חשבון