בתהליך..המתן בבקשה.

עדנה סבטני / שירותים

הנהלת חשבונות

קליטת ההכנסות וההוצאות בכל חודש וחישוב תשלום/החזר למע"מ,
חישוב ותשלום מקדמו למס הכנסה
טיפול ותשלום לביטוח לאומי

עדנה סבטני רואת חשבון

ראיית חשבון