בתהליך..המתן בבקשה.

מרכז מנדי לכירופרקטיקה / שירותים

תודה על הפנייה לבדיקה כירופרקטית

בדיקה כירופרקטית לאיתור לחצים מצטברים בעמוד השידרה, והבנת הקשר שלהם לבריאות ולתפקוד.
התודה תינתן אחרי שהופנה לקוח משלם לבדיקה במחיר מלא.

ד"ר רונן מנדי כירופרקט

כירופרקט, שמירה והפעלת הברי...