בתהליך..המתן בבקשה.

סרג'יו אפשטיין- סוכן ביטוח - ביטוח בריאות - ביטוח סיעודי - ביטוח חיים - פנסיה - רכב - דירה -עסק / תיק עבודות

ביטוח למקרה אובדו כושר עבודה

ביטוח המקנה פיצוי על אובדן הכנסה עקב תאונה או מחלה .

מתן פתרונות יחודיים , בהתאם למקצוע של המבוטח

גלגל הצלה לפרט ולמשפחה !!!

פרויקטים נוספים בקטגוריה זו:

תגובות

סרג'יו אפשטיין - סוכן ביטוח

ביטוח בריאות ,סיעודי , ביטו...