בתהליך..המתן בבקשה.

דבורה אלחדס תכנון ועיצוב בניה ירוקה / בלוג

קח לך אישה ובנה לה בית - פרק ד'

15/02/2012 13:45

 • מאמר שהוא חלק שני בהליך לקבלת היתר בניה.

  כאשר שתוגש הבקשה תידרשו להפקיד פיקדון שמהווה 20% משיעור מיסי הבניה. הפיקדון, כמובן, יופחת מהסכום הסופי של המיסים, במידה ותקבלו את היתר הבניה. ובמידה ולא, הפיקדון יוחזר. הבקשה להיתר בניה תיבדק בידי הוועדה המקומית,
  במידה ותמצא מתאימה תועבר לדיון בפני רשות הרישוי המקומית או לוועדת המשנה לתכנון ובניה. יש לציין שישנם מקרים שבהם רשאית הוועדה המקומית לאשר הקלות בבניה. בקשה להקלה בבניה, כרוכה בתהליך ארוך ובעלות כספית ולכן אני ממליצה לחשוב פעמיים לפני הגשת הבקשה. אם בכל זאת,
  בחרתם להגיש בקשה להקלה בבניה, תידרשו לפרסם מודעה בשלושה עיתונים וכן בחזית המגרש. את נוסח ההודעה יש לתת באופן אישי לשכנים או לכל מי שעלול להיפגע מהבניה, את ההתנגדויות יש להגיש תוך 14 ימים, מיום הפרסום. התנגדויות : המבקש או המתנגד, רשאים יהיו לערער על החלטת
  הוועדה המקומית, בפני וועדת ערר מחוזית, תוך 30 ימים, מיום קבלת החלטת הוועדה המקומית. בכל מקרה, אם הבקשה לא תעמוד בדרישות הוועדה המקומית, תובא הבקשה לדיון בפני מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. האישורים הנדרשים לאחר קבלת אישור להיתר בניה : בשעה טובה, קיבלנו
  את האישור המיוחל. עתה נצטרך להגיש תשריטים מתוקנים, לפי הדרישות של הוועדה ולהגיש המסמכים הבאים : אישור רשויות הג"א למרחב מוגן - כל בניה מעל 12 מטר דורשת אישור, אישור בזק וחברת חשמל, אישור מנהל מקרקעי ישראל ובקרקע פרטית להחתים את בעלי הזכויות בנכס, התחייבות
  ליציבות וחישובים סטטיים - אשר נערכו על ידי האחראי לביצוע השלד שהוא מהנדס בניין, אישור תכנית ביוב סניטרית, אישור על עמידה בתקן בידוד תרמי, אישור שירותי כבאות והצלה - בבית משותף או בבית שיכלול חדר הסקה, אח, ארובה או לבניה שלא למטרות מגורים, אישור לשכת הבריאות
  המחוזית - לבית משותף או לבניה שלא למטרות מגורים, אישור בדיקת מעבדה של טיב בטון/ממ"ד/צנרת סניטרית וחומרי הבניה ולצרף טופס מודד, בנוסף יש למלא נספח פינוי פסולת ונספח תנאים והתחייבויות. הסדר תשלומים היטל השבחה - נובע מעצם עליית שוויו של מקרקעין, עקב אישור הבניה
  ומשולם לרשות המקומית. את אומדן ההיטל מחשב שמאי. על ערכו הכספי של היטל זה, ניתן לערער. ישנם מקרים, בהם ישנו פטור מתשלום היטל זה. בכל אופן, אני ממליצה, לבדוק לפני הליך ההיתר את ההיטל. מיסי בניה - המס משולם לכל מטר בניה, לוועדה המקומית. אגרות פיתוח - אגרות אלו
  משולמות לרשות המקומית ומהוות תנאי לקבלת ההיתר. ההיטל משולם עבור ביוב, צנרת מים ציבורית, כבישים ומדרכות. בגמר עבודות הבנייה כולל השלמת פיתוח השטח וכשהבית ראוי לאכלוס - על המבקש לגשת לרשות המקומית ולקבל הסכמתה למתן טופס 4וזאת לאחר מילוי כל דרישות המועצה לאכלוס
  המבנה. ולסיום סנקציות על בניה ללא היתר בחוק ישנן כמה סנקציות המופעלות על בניה לא מותרת כמו, צו הפסקת/הריסת עבודה מנהלי, צו הפסקת עבודה שיפוטי, הטלת קנסות וכתבי אישום.
  האמור לעיל לא בא להחליף איש מקצוע ואף מחזק את הצורך בו.
  בניה נעימה.
  דבורה אלחדס אדריכלית

תגובות
 • מיכל קמחי ערכות עיסוק ויצירה מיכל קמחי ערכות עיסוק ויצירה - לפני 3065 ימים

  מה הקשר בין הכותרת השובניסטית לבלוג?

 • דבורה אלחדס תכנון בניה ירוקה דבורה אלחדס תכנון בניה ירוקה - לפני 3064 ימים

  שלום מיכל,

  סדרת המאמרים שלי היא מקצועית ומיועדת לאלו שמתעתדים לבנות או מתעניינים בתחום הבניה הפרטית.
  זו הכותרת שבחרתי לסידרת המאמרים שלי.
  אני מאוד אוהבת את שלום חנוך כזמר ויוצר.
  אני מתנצלת אם נפגעת מהכותרת זו לא היתה כוונתי. ובכל זאת אין בכוונתי לשנותה.

  מאחלת לך שבוע טוב.
  דבורה אלחדס אדריכלית

דבורה אלחדס תכנון בניה ירוקה

הנדסאית אדריכלות ותכנון בני...

עסקים מומלצים בתחום

שרה שטיינר הום סטיילינג ועיצוב פנים שרה שטיינר הום סטיילינג ועיצוב פנים
עיצוב פנים והום סטיילינג
סמדי אורן סמדי אורן
סמדי אורן מעצבת פנים
מזל יעקב מזל יעקב
MY תכנון ועיצוב פנים