בתהליך..המתן בבקשה.

דבורה אלחדס תכנון ועיצוב בניה ירוקה / שאלות ותשובות

שגו  -  ורד שחף גולן

היי דבורה, האם כאדריכלית מותר לך לחתום ברשויות על תוכניות בנייה?

כן. כבעלת תואר הנדסאית אדריכלות ועיצוב פנים, מטעם מה"ט בסמכותי לחתום בועדות מקומיות לתכנון ובניה לקבלת היתר בניה. לפי סעיף 158 ז' (4) לחוק התכנון והבניה (תכנון מס' 26) התשמ"ח-1988.

תגובות

דבורה אלחדס תכנון בניה ירוקה

הנדסאית אדריכלות ותכנון בני...