בתהליך..המתן בבקשה.

אורית המרמן-גולן / חוות דעת


הרצאה מעינינת מאוד נותנת כלים להיתמודד עם ביקורות . ואקטואלי היום גם כגון הפניה לצעירים היום להיתחסן ,לא יכולה לבוא ממקום של ביקורת אלה לתת מענקים דרכון ירוק והטבות מדבר יותר לצעירים מאשר ביקורת

תגובות
644840 אורית המרמן-גולן

אורית המרמן-גולן

גישור וניהול קונפליקטים