בתהליך..המתן בבקשה.

אורית המרמן-גולן / שירותים

גישור

עסקי, בנושא צרכנות, בין שכנים, ביחסי עבודה, בנושאי ביטוח וכד'.

תגובות

אורית המרמן-גולן

גישור וניהול קונפליקטים