בתהליך..המתן בבקשה.

דנה קשתי אדמוני עורכת דין / שירותים

הסכמי שכירות וייצוג בתביעות לפינוי מושכר.

ייצוג משכירים ושוכרים, לרבות ליווי בבדיקת השוכרים וניהול המו"מ על הסכם השכירות.
ייצוג בתביעות לסילוק יד.

דנה קשתי אדמוני עורכת דין

עריכת דין