בתהליך..המתן בבקשה.

משרד עורכי דין דפנה זאק / בלוג

יפוי כח מתמשך - הזכות למות בכבוד

10/12/2020 13:01

 • דמיינו לעצמכם אתכם או אדם יקר ללבכם שוכבים בבית חולים כתוצאה ממחלה סופנית, כשאתם מחוברים לצינורות שונים ולמכונת הנשמה, ומבחינה רפואית לא ניתן לעשות דבר, מלבד לחכות למותכם. לפתע לבכם מפסיק לעבוד. הרופאים, על פי החוק, מבצעים בכם החייאה, ומאריכים את חייכם לעוד תקופה קצרה שכל תכליתה הוא סבל מחיותר - לכם ולבני משפחתכם. נראה לי שרובנו אינם מעוניינים בכך. רובנו מעוניינים לסיים את חיינו בכבוד, כפי שחיינו אותם.

  יש להדגיש כי הרופאים אינם אכזרים - הם מחויבים על פי חוק להאריך את חיי החולה, אלא אם החולה, בטרם הגיע בסמוך לסיום חייו ובשעה שהיה צלול בנפשו, נתן הוראה אחרת. 

  לצורך כך קיים ייפוי כח מתמשך. לייפוי כח זה יש שני פנים: הפן הרפואי והפן הכלכלי (בפן הכלכלי נדון בפוסט נפרד). בייפוי כח מתמשך רפואי באות לידי ביטוי ההנחיות שלנו: האם לחבר אותנו למכשירים, האם לא לחבר אותנו למכשירים, איזה טיפול לתת לנו וכו'.

  יודגש כי על פי החוק אין שום אפשרות, בכל צורה שהיא, לגרום למישהו שימית אותנו המתת חסד. המתת חסד הנה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. לעומת זאת, אנו זכאים, בהיותינו צלולים בדעתו ובמצב נפשי וקוגניטיבי תקין, להורות כי באחרית ימיניו איננו מסכימים בשום פנים ואופן לכל טיפול מאריך חיים, ואנו מסכימים רק לטיפול מקל סבל.

  כל ייפוי כח מתמשך נרשם במשרד המשפטים, ונכנס לתוקף בהתקיים תנאים מסוימים שאנו קובעים אותם. ייפוי כח מתמשך יש לערוך אצל עורך דין אשר הוסמך לכך במיוחד על ידי משרד המשפטים (רשימ של עורכי דין אלה ניתנת לעיון באתר לשכת עורכי הדין). ממליצה לכולכם לדאוג לכך מבעוד מועד.

  ועד אז, אני מאחלת לכולנו:


  רק בריאות

  עו"ד דפנה זאק

  052-3274704
  08-8534696תגובות

דפנה זאק משרד עורכי דין

משפחה