בתהליך..המתן בבקשה.

אור-ביט תכנון ביטוח ופיננסים / שאלות ותשובות

אור חקשירי  אור ביט תכנון ביטוח

אני עצמאי , כמה אחוז מהכנסה שלי יכול לשלם לקרן השתלמות בשנה ?

אתה יכול לשלם 7% מהכנסה שנתית שלך לקרן השתלמות ומקסימום עד 18480 ש"ח בשנה ( נכון לשנת מס' 2021.).
הפקדה חודשית של 1540 ש"ח .

תגובות

אור חקשירי אור ביט תכנון ביטוח

ביטוח