בתהליך..המתן בבקשה.

קובי אלטרס UNDER COVER חקירות פרטיות / שירותים

מעקבים

מעקב אחר בן או בת הזוג, עובדים בחברה וכו' המעקב מתבצע ע"י חוקרים מוסמכים , מגובה בצילומים והקלטות
בתום המעקב יצורף דו"ח חקירה ע"י משרד החקירות.
מינימום 4 שעות מעקב.

קובי אלטרס חוקר פרטי

בעל משרד חקירות פרטיות