בתהליך..המתן בבקשה.

גד בלזר - שירותי משאבי אנוש במיקור חוץ / חוות דעת

מרכזי עסקים קריפטון
18/12/2021 11:18

עבודתך כללה תחילה אבחון עצמאי , ולאחר מכן פנים אל פנים ומתן המלצות ודגשים מיידים היכן יש צורך לשנות ולשפר. יש לציין כי הארת את תשומת ליבי לסעיפים שבהם יש מקום לשנות , להוסיף ולציין פרטים שלא הופיעו בתלושים , בדוחות ובהסכמים וגם מיקדת אותי במקומות שבהם אני משלמת ביתר ויכולה לחסוך סכומים שמשולמים בעודף. התרשמתי מאוד מסגנון עבודתך : החל מההכנה לפגישה , מהתחקור תוך כדי הפגישה, מהגישה הפרקטית ובמתן פתרונות ליישום מיידי. עבודתך - עניינית , מקצועית והעלות בגין העבודה סבירה והוגנת לתהליך חשוב שכזה

גד בלזר משאבי אנוש וגיוס

משאבי אנוש וגיוס , שכר , ד...