בתהליך..המתן בבקשה.

מורי מנור - ניהול ושיווק בינלאומי / שירותים

שיווק בינלאומי

תוכניות שיווק לחול
מודיעין עסקי
מידע שיווקי בחול
איתור וקשר עם ערוצי שיווק
זיהוי השוק בחול
בנית תשתית שיווקית למיזם
התארגנות ליצוא

חבר מכון היצוא
יועץ במיסגרת מעוף עסקים
יועץ הבית של מטי רעננה

יועץ מבצע


תקבל ארגז כלים ישומי על בסיס הנסיון הרב שלי

מורי מנור

יועץ עסקי, שיווקי ושיווק בי...