בתהליך..המתן בבקשה.

אנרגיה ירוקה וחסכון בחשמל

שירותים

ייעוץ תאורה עיסקי-מסחרי

פגישות ייעוץ עם בעלי מפעלים מחסנים לוגיסטיים וועדי בתים .אולמות ספורט מגרשי ספורט. חניונים מכל הסוגים עליונים ותחתיים מרכזים מסחריים קניונים. ביצוע תוכניות תאורה והתייעלות אנרגטית.
ניהול וביצוע פרוייקטים.בתאורת ''לד'' מקצועית.

אליהו זילברג

התייעלות אנרגטית ותאורת ''ל...