בתהליך..המתן בבקשה.

מזוזה - סופר סת"ם / בלוג

שד"י בתפילין ובמזוזה

06/07/2009 09:06


 • השם שדי הוא אחד משמות של אלהים.


  יש שמוצאים בו ר"ת שומר דלתות ישראל.


  אבל השם "אל שדי" מופיע בתורה שש פעמים (בראשית י"ז 1, כ"ח 3, ל"ה 11, מ"ג 14, מ"ח 3; שמות ו' 3), ובספר יחזקאל הוא נזכר פעם אחת (פרק י' 5). כמו כן מופיע הכינוי "שדי" ללא "אל" עוד כמה פעמים, בעיקר בנבואה ובשירה המקראית, הנוטות לקצר את צורת השם.


  יש מפרשים את השם "שדי" מהשורש ש.ד.ד., ומשמעותו: תקיף וחזק, או בעל כוח.

  כיום נוטים החוקרים לגזור את השם "שדי" מהמילה האכדית "שאדו", שפירושה "הר", כלומר: רם, אדון, צור; או תואר: הררי - אל ההרים.


  השם "שאדו" בא כמה פעמים ככינוי לאלילים אנליל ואדד, ונמצא בשמות עצם פרטיים באכדית, וכן בשמות קדומים בעברית, הכוללים מרכיב של שם האל: עמישדי, צורשדי וכד'


  במזוזה נכתבת השם שדי מאחור לכתיבת שתי הפרשיות, כך שמגלגלים את המזוזה השם שדי נמצא כלפי חוץ והוא לשמירה, שהשם שדי הוא השומר.


  ובתפילין מוזכר השם שדי, שבתפילין של ראש חרוט האות שי"ן והקשר של תפילין של ראש מאחור הוא דלי"ת ובתפילין של יד הקשר ליד הבית תפילין.


  נמצא ש,ד,י שהוא ברמז וסגולה לשמירה.


   


תגובות

שבי יקותי - סופר סת"ם

סופר סת"ם - מכירת ותיקון ספ...