בתהליך..המתן בבקשה.

ניצוצות בראש / שירותים

מפגש בזק לגיבוש צוות קטן (עד 18)

חיבור אנושי בין חברי הצוות בשיטה המהירה בישראל

תגובות

גדעון כהן

מדליק ניצוצות בראש