בתהליך..המתן בבקשה.

ניצוצות בראש / שירותים

מפגש בזק לגיבוש צוות בינוני (עד 30)

חיבור אנושי בין חברי הצוות בשיטה המהירה בישראל

תגובות

גדעון כהן

מדליק ניצוצות בראש