בתהליך..המתן בבקשה.

משרד עו"ד נעה קרם / בלוג

מה זו צוואה הדדית? ולמה חשוב לערוך צוואה כזאת?

14/01/2020 19:34

  • צוואה הדדית נערכת בין בני זוג, ומאפשרת להם להוריש את רכושם וכספם זה לזה, ולקבוע מה ייעשה עם רכושם ועם כספם לאחר הליכת שני בני הזוג לעולמם. למה זה חשוב? ראשית, אם לא נערכת צוואה, בן הזוג הנותר בחיים מקבל חצי מהרכוש, והחצי השני מתחלק בין הילדים. במקרים רבים בני הזוג מעוניינים, שכל עוד אחד מהם בחיים הרכוש יישאר אצלו כדי לאפשר שימוש ברכוש המשותף, שמירה על אורח חיים ומתן מענה להוצאות בזמן הזקנה. הילדים היורשים יכולים לוותר על חלקם, אך אינם חייבים, והדבר יכול ליצור סכסוכים פנימיים בין האחים אם חלק רוצים לוותר וחלק לא. הילדים אף מקבלים זכויות בדירת המגורים, מה שיכול להביא לתוצאה קשה של מכירת הדירה אם אחד מהילדים רוצה לממש את חלקו. בצוואה הדדית בני הזוג יכולים להוריש זה לזה את הרכוש, ורק לאחר פטירת שני בני הזוג, להוריש לילדים, ובכך למנוע מצב שבו הרכוש המשותף עובר לילדים בהיות אחד מבני הזוג בחיים.

    בנוסף, בשונה מצוואה רגילה הניתנת לשינוי בכל עת, בצוואה הדדית אפשר לקבוע מנגנון שמגביל את האפשרות לשנות את הצוואות. למה זה חשוב? לאחר שאחד או אחת מבני הזוג הולכים לעולמם, בן הזוג הנותר בחיים מקבל את הרכוש וללא צוואה הדדית יכול לשנות את צוואתו, ולהוריש את הרכוש המשותף כרצונו. לדוגמה, במקרה של זוגיות חדשה אפשר לשנות את הצוואה לטובת בן או בת הזוג החדשים. ללא צוואה אף יכול להיווצר מצב שבן או בת הזוג החדשים מקבלים זכויות ברכוש מתוקף היותם ידועים בציבור. קיימים מקרים קשים שבהם מחצית מהרכוש של הורה שהלך לעולמו, הגיע לבן או לבת זוג חדשה של ההורה הנותר בחיים ולא לילדים. כאשר לבני הזוג יש ילדים משותפים, בדרך כלל הם מעוניינים שלאחר פטירת שניהם רכושם יעבור לילדיהם ולא לאף אחד אחר. בצוואה הדדית אפשר לקבוע מנגנון שמבטיח את ההסתמכות של בני הזוג זה על זה, באופן שמגביל את היכולת לשנות את הצוואה לאחר פטירת אחד מבני הזוג, ומקנה בטחון שהרכוש יישאר בתא המשפחתי ויגיע לילדים.

    לייעוץ ולפרטים נוספים מוזמנים ומוזמנות ליצור קשר.

תגובות

ד"ר עו"ד נעה קרם הגיל השלישי

עריכת דין התמחות בגיל שלישי...