בתהליך..המתן בבקשה.

אילה חשבונאות ומיסוי

שירותים

הנהלת חשבונות שוטפת

תיוק וקליטה של הכנסות הוצאות לפי הוראות ניהול ספרים ותשלומים לרשויות שהם מע''מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

דוח שנתי

דיווח ושידור מקוון למס הכנסה על פי כללי החשבונאות על הרווח והפסד בעסק במהלך שנת מס.

הדיווח נעשה ממאי בשנה העוקבת.
לדוגמא: במאי 2019 מדווחים עבור שנת 2018

החזרי מס לשכירים

בדיקת השכר ל6 השנים האחרונות וביצוע החזר מס מול מס הכנסה במידה ומגיע...

הבדיקה לא כרוכה בתשלום נוסף.
תשלום של 10 אחוזים לא כולל מע''מ מגובה ההחזר רק עם מתבצע החזר בפועל

החזר מס שבח

בדיקת הנתונים במקרה ששולם מס במכירת דירת מגורים וביצוע החזר מול מס הכנסה ומיסוי מקרקעין אם ישנו...

הבדיקה לא כרוכה בתשלום.
התשלום הוא באחוזים מתוך גובה ההחזר.

מאזן שנתי

דוח שנתי למס הכנסה עבור חברה בע"מ

ליווי והכוונה לפרישה

ליווי של פורשים עד לקבלת כל הכספים המגיעים להם בפטור כן מהיוון קיצבה והן חלק מתלוש הפנסיה

אילה אבוביץ

ייעוץ מס