בתהליך..המתן בבקשה.

אילה חשבונאות ומיסוי / שירותים

הנהלת חשבונות שוטפת

תיוק וקליטה של הכנסות הוצאות לפי הוראות ניהול ספרים ותשלומים לרשויות שהם מע''מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

אילה אבוביץ

ייעוץ מס