בתהליך..המתן בבקשה.

אילה חשבונאות ומיסוי / שירותים

דוח שנתי

דיווח ושידור מקוון למס הכנסה על פי כללי החשבונאות על הרווח והפסד בעסק במהלך שנת מס.

הדיווח נעשה ממאי בשנה העוקבת.
לדוגמא: במאי 2019 מדווחים עבור שנת 2018

אילה אבוביץ

ייעוץ מס