בתהליך..המתן בבקשה.

פסיכותרפיה CBT לילדים ונוער / בלוג

עיצוב התנהגות

13/02/2020 19:58

עיצוב התנהגות לפי הגישה הביהביוריסטית- התנהגותית היא גישה יעילה ומעשית.חשוב לעבוד באופן מערכתי בשיתוף פעולה עם צוות ביה"ס, ההורים, התלמיד /ה ואנשי הטיפול. הטיפול בבעיות משמעת מבוסס על בנייה ועל חיזוק של הרגלים רצויים ועל הכחדת התנהגויות לא רצויות.
ההנחה הבסיסית היא שהפרעה של תלמיד /ה נובעת מכך שהיא מזכה אותם בתגמול, כגון: תשומת הלב .
לצורך הצלחת התהליך יש לפעול כך :
1. להגדיר את ההתנהגויות הבעייתיות ואת ההתנהגויות החיוביות המצופות.
2. לתכנן שיטות תגמול. התגמול צריך להיות משמעותי לילד/ה, ויש לבדוק מידי פעם את יעילותו. לעתים הערות המורה
נתפסות כמתן תשומת לב (חיזוק חיובי) בעיני התלמיד/ה.
לעונש יעיל ארבעה תנאים:
1. העונש חייב להינתן סמוך לביצוע ההתנהגות המפריעה.
2. העונש צריך להינתן בעקביות, בדומה לחיזוק.
3. יש להקפיד על קיומה של "תגובה מתחרה". דוגמה: על המתנה לקבלת רשות דיבור נותנים חיזוק. תגובות
אלה ילמדו את הילד/ה את ההתנהגות הרצויה.
החיזוקים הם:
* חיזוק מילולי: דברי שבח הניתנים בכתב או בעל פה. הטון ודרך האמירה חשובים לא פחות מן התוכן המילולי.
* חיזוק לא-מילולי: מופיע הרבה, ולעתים קרובות בלי שהמורה מודע/ת לו: הבעות פנים, חיוך , ליטוף.
* חיזוק חברתי: מתן תפקיד בעל משמעות חברתית (תפקידי ארגון וסדר, תפקידים הדורשים חשיבה ניהולית, יצירתיות ועוד).
* חיזוק חומרי: פרסים שונים, כגון: מדבקות, חותמות, כוכבים, ועד לפרס כתתי כמו שעת משחקי חצר.
ככל שהתלמיד/ה יבינו את משמעות החיזוק ואת הקשר שלו למעשה, כך יהיה התהליך כולו משמעותי יותר עבורם.
שלבי הפעולה
על-פי מודל זה :
1. הגדרת ההתנהגויות הבלתי רצויות, המועמדות להכחדה .
2. הגדרת ההתנהגויות הרצויות, אשר יחליפו את הבלתי רצויות.
3. הקצאת חיזוקים חיוביים ברורים להתנהגויות רצויות וחיזוקים שליליים ברורים להתנהגויות בלתי רצויות.
4. שימוש במגוון חיזוקים חיוביים
5. הגברת המודעות של התלמידים לשלבי התהליך
6. עריכת חוזה.
ההתמדה , השיתוף המערכתי והשיח הם מאבני היסוד לשינוי ההתנהגות .
תגובות

עופרה דוד פסיכותרפיה cbt

פסיכותרפיה CBT לילדים ונוער...