בתהליך..המתן בבקשה.

דורון נכטיילר-גיבור הפנסיה שלך / בלוג

דרומה לפורשים

22/01/2020 23:12

גיבור העל ריחף היום לדרום הקר ונפגש בין היתר ,עם חבר בכיר בוועד עובדי עיריית בש
( יו"ר לשעבר ) , ויו"ר ועד עובדי מועצה מקומית להבים ,לצורך בדיקת שת"פ בנושא תכנון והחזרי מס,ייעוץ פיננסי ,פרישה ופנסיה .

פגישות מועילות ופוריות ,שמח על תחילת קשרי עבודה עם הגורמים הנ"ל .
תגובות

דורון נכטיילר רו"ח

יעוץ פיננסי וליווי לפרישה ב...

עסקים מומלצים בתחום