בתהליך..המתן בבקשה.

Maria Berwyn Beltzer מריה ברווין - בלצר

מילות מפתח: אימון אישי , הקשבה וטרנספורמציה

אודות העסק

עבודה עם תחושות ורגשות הגוף, תפיסות העולם, הרגלים ודפוסים ודחפים. בחירה וזיהוי הוויות יום יומית. התבוננות בקשר בין תחושות ורגשות לבין תמונת המציות.

לכל העדכונים

Maria מריה.. Berwyn Beltzer ...

Satia Method Trainer ...