בתהליך..המתן בבקשה.

אילנה אומנות התפירה / שירותים

עיצוב שמלות לאירועים לפי הזמנה .

עיצוב ותפירה בגד לפי הזמנת הלקוח בעיצוב לפי דרישה .המחיר יקבע לפי סיכום מראש לפי הסכם לפני תחילת עבודה .

אילנה ירדני אומנות התפירה

אומנות התפירה