בתהליך..המתן בבקשה.

פרטי - טיפול באמנות וניקוי אנרגטי / שירותים

טיפול באמנות (ילדים ומבוגרים) - פגישת היכרות ואבחון.

בפגישת ההיכרות , אנו מציגים את התהליך הטיפולי תוך אבחון והבנת הרקע עמו מגיע המטופל והכנת סביבה מתאימה לתחילת הטיפול.

שני דויטש מטפלת באמנות

תרפיסטית באמנות