בתהליך..המתן בבקשה.

פרטי - טיפול באמנות וניקוי אנרגטי / שירותים

ריפוי אנרגטי (ילדים ומבוגרים)

בתהליך, אנו מנקים מטענים אנרגטיים שנוצרו בעקבות חוויות ישנות ונותרו בדמות של דפוסים, מחשבות, ואמונות. תהליך הניקוי כולל אבחון של אותם מקומות "חסומים" בגוף האנרגטי-רגשי של המטופל, ניקוי, הזרמת אנרגיה חדשה ואיזון אנרגטי כללי.

שני דויטש מטפלת באמנות

תרפיסטית באמנות