בתהליך..המתן בבקשה.

רותם גליקסברג עורכת דין בענייני משפחה / שירותים

ייצוג בענייני אפוטרופסות

כאשר אדם אינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו (ולא ערך ייפוי כח מתמשך) ויש צורך שיטפלו בענייניו רפואיים או רכושיים. לרבות לצורך ניתוח חשוב או עסקה שיש להשלים

רותם גליקסברג עורכת דין בענייני משפחה

עריכת דין