בתהליך..המתן בבקשה.

יונתן ויינשטוק / שאלות ותשובות

יונתן ויינשטוק  איש מחשבים

האם אתה עושה שיעורים פרטיים, ואם כן, לאיזה גילאים?

כן, לכל גיל החל מגיל שהילד יודע לדבר ועד לגיל מופלג של 120

תגובות

יונתן ויינשטוק איש מחשבים

טכנאות מחשבים, טכנאי, גיבוי...