בתהליך..המתן בבקשה.

עדית שדה- ניהול משברים אישיים / סרטונים

"מכאב לריפוי" - לצמוח מתוך משבר

ערב אווירה והעצמה מיוחד לגילוי העוצמה הפנימית וצמיחה מתוך משבר.
כיצד ניתן להתמודד עם משבר, להתחבר לכוחות הפנימיים, לצמוח ולצאת ממנו.

תגובות

עדית שדה -המרכז לבריאות טבעית

ניהול משברים אישיים, מרצה ו...