בתהליך..המתן בבקשה.

תרצה הולנדר / שירותים

טיפול, אימון, סדנאות, הרצאות להורים , ילדים וצוותי חינוך.

מפגשים אחד על אחד , סדנאות, הרצאות להעצמה והתפתחות לאנשי מקצוע בתחום החינוך, הורים וילדים.

תרצה הולנדר

הרצאות , סדנאות, אימון בתחו...