בתהליך..המתן בבקשה.

זינה רוזנבליט / שירותים

שמאיות אומנות

הערכת שווי פרטי אומנות בבית של לקוח.

זינה רוזנבליט

הערכת שווי פרטי אומנות, יה...