בתהליך..המתן בבקשה.

תכלת - טיפולי מגע לנפש ולגוף / שירותים

עיסוי רפואי

50 דקות של עיסוי לכל הגוף.

שני בן-דור

'תכלת' - טיפולי מגע לנפש ול...