בתהליך..המתן בבקשה.

אילנה ויבל-פריצת דרך אישית ועסקית / שירותים

אימון ניהולי עסקי

אימון ניהולי לבעל/ת העסק. שיפור תהליכי ניהול ויצירת מנגוננים ניהוליים ותפעולים לשיפור ההתנהלות והתפוקות

אילנה ויבל

ייעוץ ארגוני לצמיחה עסקית