בתהליך..המתן בבקשה.

הגוף מספר סיפור / שירותים

כתיבת סיפורי חיים

מתוך 'הגוף מספר סיפור' נולדה תפיסת 'האדם מספר סיפור'. גישה ששמה את האדם במרכז, את סיפוריו, תחושותיו והרגשותיו. היא מביאה, מתוך מחקר מעמיק פנימה, גם לנשמה וגם להסטוריה של האדם, את סיפורו והווייתו וכותבת את סיפור חייו לספר.

דרך המפגשים עולה ריפוי אדיר בהווה וכתיבה המשאירה זכרון לעתיד.

תומר אוליצקי אור ריפוי כאב

מספר סיפורי הגוף והאדם - רי...